Posts for HUKUK

Elatmanın Önlenmesi Ve İstihkak Davalarında Taraf Ve Dava Ehliyetleri

HUKUK, YÖNETMELİK

Elatmanın Önlenmesi Ve İstihkak Davalarında Taraf Ve Dava Ehliyetleri İstihkak (Mülkiyet) Davası Türk hukukunda, Anayasa’nın 35. maddesinden alınan hukuki dayanak...

Devre Mülk Kavramına Genel Bir Bakış

GAYRİMENKUL, HUKUK, YÖNETMELİK

Devre Mülk Kavramına Genel Bir Bakış (KMK: Kat Mülkiyeti Kanunu) Mülkiyet hakkının uygulamada sıkça rastladığımız bir türü de, “devre mülk”...

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT İŞÇİSİNİN İŞVERENE DAYANDIRILAN BİR KUSUR SEBEBİYLE ÖLMESİ DURUMUNDA, GERİDE KALANLARIN TALEP EDEBİLECEĞİ DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE ESASLARI Öncelikle...

Çoklu Satışlar Ve Muhammen Bedel

HUKUK, YÖNETMELİK

Çoklu Satışlar Ve Muhammen Bedel Bilindiği gibi, günlük yaşantıda icra ve iflas hukukunun uygulama alanının oldukça geniş olduğunu söylemek pekâlâ...

Bağışlama Sözleşmesi Ve Murislerin Muvazaaları

HUKUK, YÖNETMELİK

Bağışlama Sözleşmesi Ve Murislerin Muvazaaları Günlük hayatımızda kazandırma, genellikle bir karşılık beklenmeden birine bir şey vermek olarak bilinir. İktisadi anlamda...

“Malik” Sıfatlı Baba, “Devralan” Sıfatlı Oğluna Taşınmazını Satabilir Mi?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

“Malik” Sıfatlı Baba, “Devralan” Sıfatlı Oğluna Taşınmazını Satabilir Mi? Taşınmaz devir (ferağ) işlemleri, bilindiği gibi ancak ve ancak tapu sicil...

Ayni Hak Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

AYNİ HAK KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ Türk hukukunun en temel inceleme alanlarından biri de “mülkiyet hakkı”dır. Eşya hukuku mefhumunun içerisinde...

Mirasçılık Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

ATANMIŞ (İRADÎ YA DA MANSUP) MİRASÇILIK NEDİR? Miras, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bireylere tanınmış en temel haklardan biridir. Anayasa’nın 35’inci maddesine...

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Deprem riski altında bulunan Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren özellikle riskli yapılar büyük bir hızla yıkılıp yeniden...

Apartman Karar Defteri Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

Apartman Karar Defteri Nedir? Daha önceki yazılarımızdan da anımsanacağı üzere, usulüne uygun olarak kat mülkiyetine çevrilmiş bir apartman, birden çok...