Posts for HUKUK

Araziyi İşgal Etmiş Olanlara (Fuzuli Şagil) Karşı Açılacak Davalar Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

Araziyi İşgal Etmiş Olanlara (Fuzuli Şagil) Karşı Açılacak Davalar Nelerdir? Türk hukuk sisteminde, “mülkiyet” hakkı önemli yer tutmakta olup, kanunca...

Daire Satış Sözleşmesi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

Daire Satış Sözleşmesi Nedir? Türk hukukunda geçerli olan ilke, sözleşme serbestisi ilkesidir. Yani, bir hukuki ilişkinin tarafları, aralarında akdedecekleri sözleşmeyi...

Eşyaya Bağlı İrtifaklar Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

Eşyaya Bağlı İrtifaklar Nelerdir? İrtifak hakları bir “sınırlı ayni hak”tır. Ayni haklar, kendi içerisinde MÜLKİYET HAKKI ve “SINIRLI AYNİ HAKLAR”...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Yaklaşık Bedel Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Yaklaşık Bedel Kavramı Yaklaşık Bedel Kavramı Türk Borçlar Kanununun 481. maddesine göre: “Eserin bedeli...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Götürü Bedel Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Götürü Bedel Kavramı Götürü Bedel Kavramı Türk Borçlar Kanunu’nda “Götürü Bedel” başlığıyla 480. maddede...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulan İnşaat Sözleşmelerine Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulan İnşaat Sözleşmelerine Genel Bir Bakış Türk Borçlar Kanununun 470. maddesinde eser sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır: “Eser...

Emlak Vergisi Nedir?

GAYRİMENKUL, HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

Emlak Vergisi Nedir? Emlak vergisi, Türk vergi hukukundaki diğer vergi türlerinden farklı olarak, tarh ve tahakkuk usulü bakımından özgün hükümleri...

Emlak Beyannamesinin Verilmesi Süresi Ne Kadardır?

GAYRİMENKUL, HUKUK, YÖNETMELİK

EMLAK VERGİSİ NEDİR? EMLAK BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ SÜRESİ NE KADARDIR? 1982 Anayasa’sının 73. maddesinde vergi için; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere...

Emekliler Kira Geliri Vergisi Ödemekten Muaf Mıdır?

FİNANS, HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA GELİRİ VERGİSİ NEDİR? EMEKLİLER BU VERGİYİ ÖDEMEKTEN MUAF MIDIR? Devletlerin var olduğu dönemden itibaren vergi, kamu harcamalarının finansmanı için...

Elbirliği Mülkiyeti Ve Hukuki Sonuçları

HUKUK, YÖNETMELİK

Elbirliği Mülkiyeti Ve Hukuki Sonuçları Elbirliği mülkiyeti de, tıpkı paylı mülkiyet gibi bir müşterek mülkiyet türüdür. Yani burada da tek...