Posts for HUKUK

İnşaat Sözleşmelerinde Ayıptan Doğan Sorumluluğun Esasları Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUN ESASLARI NELERDİR? Uygulamada, her ne kadar söyleyiş kolaylığı nedeniyle “inşaat sözleşmesi” tabiri kullanılsa da, inşaat...

İnşaat Hukukundaki Yeri Bakımından İştira (Alım) Hakkına Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDAKİ YERİ BAKIMINDAN İŞTİRA (ALIM) HAKKINA GENEL BİR BAKIŞ Türk hukukunda, şu üç hakkın büyük önemi ve uygulanırlığı vardır:...

İnşaat Sözleşmelerinin Geçersizliği Halinde Gündeme Gelecek Sebepsiz Zenginleşme Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ HALİNDE GÜNDEME GELECEK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI Konuya derinlemesine bir giriş yapmadan önce, “inşaat sözleşmesi” kavramını ve “sebepsiz...

İnşaat Hukukunda Karşılaşılabilecek Sorumluluk Türleri Ve Özellikle Haksız Fiil Sorumluluğu

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SORUMLULUK TÜRLERİ VE ÖZELLİKLE HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU Yazımıza başlarken önemle belirtmemiz gerekir ki kural olarak Türk hukuk...

İnşaat Hukukunda Eser Sözleşmelerinin Yeri Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDA ESER SÖZLEŞMELERİNİN YERİ NEDİR? Bilindiği gibi inşaat işlerinde sıklıkla gündeme gelen sözleşme türlerinden biri de 6098 Sayılı Türk...

İnşaat Hukukunda Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDA ADAM ÇALIŞTIRANIN (İSTİHDAM EDENİN) SORUMLULUĞU 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 66. Maddesinde, “adam çalıştıranın sorumluluğu” başlıklı bir kusursuz...

İmar Barışı Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İMAR BARIŞI NEDİR? İMAR BARIŞINDA “AYKIRILIĞIN NİTELİĞİ” NE ANLAMA GELİR? Türkiye’de, inşaat hukukuna ve inşaatın tamamlanmasından sonraki aşamada ise imar...

Geçici Hukuki Korumalar

HUKUK, YÖNETMELİK

GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR: İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ Hukuk sistemi, bazı davalarda (ve maalesef ülkemizdeki davaların genelinde) mahkemeden “kesin hükmün”...

İfrazen Taksim Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

BÖLME YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İFRAZEN TAKSİM) NEDİR? İfrazen taksim adıyla anılan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 699. Maddesinde düzenlenmiş bulunan...

İfraz Ve Tevhit Nedir?

HUKUK, NEDİR

İFRAZ VE TEVHİT NEDİR? İfraz, “ayırma” anlamına gelir. Hukuk sistemimizde, daha çok imar hukukunda kullanılan ifraz terimi, kaynağını ve uygulama...