Posts for HUKUK

İbranamenin Esası Ve Uygulamadaki Pratik Değeri

HUKUK, YÖNETMELİK

İBRANAMENİN ESASI VE UYGULAMADAKİ PRATİK DEĞERİ Yazımızın konusuyla ilgili bağlayıcı hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiş olup,...

Hukuki – Fiili Kamulaştırmasız El Atma Ayrımı

HUKUK, YÖNETMELİK

HUKUKİ – FİİLİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA AYRIMI Kamulaştırmasız el atma kurumunun değerlendirilmesi yargı kararlarına ve kanun hükümlerine yansımaya başladığı günden...

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI (ECRİMİSİL) NEDİR? (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI İLE AÇIKLAMALI) Öncelikle belirtilmelidir ki mülkiyet, toplum yararı ile sınırlı,...

Haksız İnşaat 2

HUKUK, YÖNETMELİK

BAŞKASININ ARAZİSİNE YAPILAN İNŞAATLARIN (HAKSIZ İNŞAAT) HUKUKİ DURUMU – II Haksız inşaatın varlığı durumunda, arazisinin üzerine haksız inşaat yapılmış olan...

Haksız İnşaat 1

HUKUK, YÖNETMELİK

BAŞKASININ ARAZİSİNE YAPILAN İNŞAATLARIN (HAKSIZ İNŞAAT) HUKUKİ DURUMU - I Türk hukukunda “taşınmaz hukuku” adıyla ayrı bir dal olmasa da...

Genel Hizmet Sözleşmesi Ve İnşaat Hukuku İle İlişkisi

HUKUK, YÖNETMELİK

Genel Hizmet Sözleşmesi Ve İnşaat Hukuku İle İlişkisi İnşaat hukuku, birçok hukuk dalı ile münasebet halindedir. Bunlardan ilki, gayrimenkul (eşya)...

Geçersiz Taşınmaz Satışlarının Hukuki Durumu

HUKUK, YÖNETMELİK

Geçersiz Taşınmaz Satışlarının Hukuki Durumu Taşınmaz satışlarının geçerli olabilmesi için, kanunda yazılı RESMİ ŞEKLE uygun olarak bu satış işlemlerin yapılması...

Araziyi İşgal Etmiş Olanlara (Fuzuli Şagil) Karşı Açılacak Davalar Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

Araziyi İşgal Etmiş Olanlara (Fuzuli Şagil) Karşı Açılacak Davalar Nelerdir? Türk hukuk sisteminde, “mülkiyet” hakkı önemli yer tutmakta olup, kanunca...

Daire Satış Sözleşmesi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

Daire Satış Sözleşmesi Nedir? Türk hukukunda geçerli olan ilke, sözleşme serbestisi ilkesidir. Yani, bir hukuki ilişkinin tarafları, aralarında akdedecekleri sözleşmeyi...

Eşyaya Bağlı İrtifaklar Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

Eşyaya Bağlı İrtifaklar Nelerdir? İrtifak hakları bir “sınırlı ayni hak”tır. Ayni haklar, kendi içerisinde MÜLKİYET HAKKI ve “SINIRLI AYNİ HAKLAR”...