Posts for HUKUK

Kira Bedelinin Aşırı İfa Güçlüğü Talebi İle Uyarlanması Talebi

FİNANS, HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA BEDELİNİN AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ TALEBİ İLE UYARLANMASI TALEBİ Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi, kira sözleşmeleri 6098 sayılı...

Kira Bedeline Uygulanacak Zam Ve Tüfe Oranı

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA BEDELİNE UYGULANACAK ZAM VE TÜFE ORANI Kira sözleşmesi, taraflar arasında özgürce akdedilen ve herhangi bir şekil şartına bağlı olmayan,...

Kentsel Dönüşüm Ve Bakanlıkça Yapılan Kira Yardımı

HUKUK, YÖNETMELİK

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE BAKANLIKÇA YAPILAN KİRA YARDIMI Kentsel dönüşüm, diğer bir adı ile kentsel yenilenme, İmar Terimleri sözlüğünde; “kamu girişimi...

Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Kavramlarına Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ Kat mülkiyeti ve kat irtifakı mefhumları, birbiriyle yakından ilgili iki hukuki...

Kat Maliklerinin Hak Ve Borçları

HUKUK, YÖNETMELİK

KAT MALİKLERİNİN HAK VE BORÇLARI Kat mülkiyeti, esas olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiş olup, günlük yaşantıda da ciddi anlamda bir...

Kat Malikleri Kurulu Ve Yönetim

HUKUK, YÖNETMELİK

KAT MALİKLERİ KURULU VE YÖNETİM Kat Mülkiyeti Kanunu, ana taşınmazın nasıl yönetileceğini, kim tarafından idare edileceğini ve buna benzer tüm...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

HUKUK, YÖNETMELİK

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ(ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI SÖZLEŞMELERİ) Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ya da diğer adıyla arsa payı karşılığı...

Kat İrtifakı Tapusu Ve İşlevi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

KAT İRTİFAKI TAPUSU VE İŞLEVİ NEDİR? Kat irtifakı, kat mülkiyetinden ayrı düşünülebilecek bir kavram değildir. Zira kat irtifakının asıl amacı,...

Kamulaştırmasız El Atma Davası Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI NEDİR? Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin hukuki korumalara geçmeden önce, “kamulaştırma” ve “el atma” kavramlarının irdelenmesi gerekmektedir....

İvazsız İntikal Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İVAZSIZ İNTİKAL NEDİR? İvazsız intikal kavramının hukuki bir bakış açısıyla incelenmesinden önce, “ivaz” ve “intikal” kavramlarını ayrı ayrı irdelemekte yarar...