Posts for HUKUK

Kiracı, Kirada Oturduğu Daireyi Yeniden Kiralayabilir Mi?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACI, KİRADA OTURDUĞU DAİREYİ YENİDEN KİRALAYABİLİR Mİ? Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299’uncu ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiş olup,...

Kira Sözleşmesinin Tapu Siciline Şerh Verilmesinin Yararları

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERH VERİLMESİNİN YARARLARI Kira sözleşmesi, taraflara belirli yükümlülükler yükleyen iki taraflı bir sözleşme olarak karşımıza çıkar....

Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren Tarafından Feshi

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN FESHİ Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasında kurulan, her iki tarafa da karşılıklı borç...

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Feshi

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRACI TARAFINDAN FESHİ Kira sözleşmesi, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla kurulan bir “iki tarafa borç...

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümleri

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesi ve devamında ihdas edilen hükümlerde kendine yer...

Kira Sözleşmesi İle İntifa Sözleşmesinin Farkları Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İNTİFA SÖZLEŞMESİNİN FARKLARI NELERDİR? Kira sözleşmesi ile intifa sözleşmesinin arasındaki en temel ayrım, bu iki sözleşmenin hukuki...

Kira Kontratı Ve Kontratın Feshi

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA KONTRATI VE KONTRATIN FESHİ Başlıkta, “kira kontratı” olarak ifade ettiğimiz şey, aslında “kira sözleşmesi” anlamına gelmekte olup, her nedense...

Kira Bedelinin Aşırı İfa Güçlüğü Talebi İle Uyarlanması Talebi

FİNANS, HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA BEDELİNİN AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ TALEBİ İLE UYARLANMASI TALEBİ Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi, kira sözleşmeleri 6098 sayılı...

Kira Bedeline Uygulanacak Zam Ve Tüfe Oranı

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA BEDELİNE UYGULANACAK ZAM VE TÜFE ORANI Kira sözleşmesi, taraflar arasında özgürce akdedilen ve herhangi bir şekil şartına bağlı olmayan,...

Kentsel Dönüşüm Ve Bakanlıkça Yapılan Kira Yardımı

HUKUK, YÖNETMELİK

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE BAKANLIKÇA YAPILAN KİRA YARDIMI Kentsel dönüşüm, diğer bir adı ile kentsel yenilenme, İmar Terimleri sözlüğünde; “kamu girişimi...