Posts for HAKEDİŞ

İş Sözleşmelerinde İşçinin Temel Borçları

HAKEDİŞ, HUKUK, YÖNETMELİK

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN TEMEL BORÇLARI İş sözleşmelerinde, iki taraf bulunmaktadır: “İşveren” ve “işçi”. Bu iki taraf, aralarında bir “iş akdi”...

İş Sözleşmelerinde İşçinin Borcu

HAKEDİŞ, HUKUK, YÖNETMELİK

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN “FAZLA MESAİ” BORCU İşçi ve işveren arasında, iş sözleşmesi adıyla andığımız bir sözleşme kurulduktan sonra, aralarında “iş...

Rölöve Nedir?

HAKEDİŞ, NEDİR, ŞANTİYE, YÖNETMELİK

RÖLÖVE NEDİR? Kültürel mirasların korunması ve yapıların restorasyon işlemleri gibi işlemler mimari açıdan gereklidir. Bu işlemler genel olarak koruma ve...

Pursantaj Nedir?

HAKEDİŞ, NEDİR

PURSANTAJ NEDİR? İhale, sözleşme ve anlaşma gibi işlemlerde birçok farklı terim ve halledilmesi gereken prosedürler bulunmaktadır. İnşaat anlamında da bu...

Minha Nedir?

HAKEDİŞ, NEDİR

MİNHA NEDİR? İnşaat temelleri ve inşaat sektörünün dayandığı işlemler oldukça farklıdır. İnşaat sektörü içerisinde birçok farklı hesaplama, uygulama ve projelendirme...

Hakediş Nedir?

HAKEDİŞ, NEDİR

HAKEDİŞ NEDİR? Hakediş çoğu çalışma içerisinde kullanılan bir terimdir. İnşaat kapsamında genel olarak “hakediş nedir?” denildiğinde, yüklenici firmalar tarafından yapılan...

Bim Nedir?

EĞİTİM, HAKEDİŞ, NEDİR, ŞANTİYE, YAPI MALİYETİ, YAPI MALZEMESİ, YÖNETMELİK

BIM NEDİR? Gelişen dünya yapısı ve teknoloji mimari yapılar dâhil her bölgeyi etkisi altına almıştır. Bundan dolayı tüm projeler ve...