İnşaat Metrekare Maliyeti Hesaplama

İnşaat maliyetleri hesaplanırken yapılan inşaatın, kaba inşaat ve ince işçilik kısımları maliyet olarak hesaplanır. Bu yüzden inşaat maliyet hesabı yapılırken bu iki maliyet türü de göz önüne alınarak bir hesap çıkartılır. İki katlı ya da daha fazla sayıda kata sahip bir binanın inşaatında metrekare birim fiyatı dikkate alınarak maliyet belirlenir. Kaba inşaata ek olarak boya, döşeme, tesisat, aydınlatma ve iç dekorasyon gibi bazı ince işçilikler de dahil edilir. Bu değişkenler de hesaplanarak ortalama bir metrekare maliyeti ortaya çıkar.

Ancak inşaatın yapımı için bir müteahhit devreye girerse, kendi ücretini de ekler ve metrekare üzerinden çıkacak maliyet daha yukarı çıkar. Bunun yanında inşaat maliyet bedeli, binanın dışından yüz ölçümü ile metrekare inşaat maliyet bedelinin çarpımıyla hesaplanabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulanacak bütçe yılından önce ilan ederek maliyet hesap birimlerini duyurur. Bir inşaat içinde;

  • Kaba İnşaat yüzde 40
  • Çatı yüzde 3
  • İç sıva ve kapı ile pencere kasaları yüzde 7
  • Elektrik ve su tesisatı yüzde 10
  • Dış sıva ve demir işlemleri yüzde 6
  • Yer döşeme kaplamaları yüzde 6
  • Kapı ve pencere doğraması yüzde 8
  • Boya, badana ve ıslak zemin yüzde 10
  • Isıtma tesisat işlemleri yüzde 8
  • Çevre düzenlemesi yüzde 2 olarak metrekare hesabına etki eder.

Metrekare hesabı yapılırken hafriyatın ortaya çıkardığı maliyet de metrekare fiyatın etkiler. Bu sadece taşıma mesafesi değil, taşınacak malzemenin cinsi de önemlidir.  Buna ek olarak yapının türüne ve kullanılacak döküm işlemine göre metrekare maliyeti belirlenir. Binalar için genel olarak C sınıfı betonların kullanımı tercih edilir. İnşaatta kullanılan diğer beton da şap betondur. Bu betonun amacı tesisatın üstünü örtmek, ısı izolasyonu ve zemin üstünde uygulanacak olan parke ya da fayans için düz bir zemindir.

Bunun yanında yapıya bir dış cephe mantolaması da gerekir. Bu sayede binada ses ve ısı yalıtımı sağlanmış olur. Bu işlem başta metrekare maliyetini arttırsa da oturumdan sonra yarı yarıya ısı kaybının önüne geçer. Daha sonra topraklama maliyeti de dikkate alınır. Som bakır çubuk ve som bakır topraklama levhasının fiyatı metrekare maliyetini etkiler. Bunun yanında metrekare hesabında önemli olan bir kıstas da duvar örme işidir. Duvar örme işleminde kullanılan farklı malzemeler duvarın maliyetini değiştirecektir. Duvar kalınlığına göre öncelikle bir tuğla kullanılmalıdır. Kalınlık kıstasına göre tuğla fiyatları değişir.

Tüm yapılan bu masraflar toplanır ve metrekare sayısına bölünür. Böylece ortaya binanın metrekare maliyeti çıkar. Ancak metrekare maliyetini hesaplarken tüm değişkenleri dikkate almak gerekir. Gözden kaçan ufacık bir değişken bile metrekare fiyatında sapmalar ortaya çıkarır. Bu hesap için bakanlıkların duyurduğu birim fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır.