İnşaat İşçilik Maliyeti Hesaplama 2019

İnşaat yapmak çok ayrıntılı bir iş yükünü beraberinde getirir. Bu ayrıntılı iş yükü de bir sürü hesap işi demektir. Bu kadar farklı kalemde işin hesabını yapmak kolay değildir. Tüm hesaplamalar doğru yapılmazsa, inşaattan para kazanmak zorlaşır. İnşaatlarda ortaya çıkan maliyetlerden biri de işçilik maliyetidir. Ancak işçilik maliyeti içinde birçok maliyet türünü beraberinde getirir. Çünkü inşaat üzerinde bulunan farklı işlemler farklı ustalara yaptırılır. Bu durumda da inşaatın işçilik maliyeti birkaç hesabın toplamına göre hesaplanır. 2019 yılı için inşaat işçilik maliyeti hesaplama şu şekildedir:

Çatı İşçilik Maliyeti

Bir binada çatının maliyeti, çatının iskeletinin hangi malzemeden olduğu ve kaplama için hangi malzemelerin kullanıldığına bakılarak hesaplanır. Fiyatlar ise kullanılan malzemeye göre artabilir ya da azalabilir.

İç Sıva, Kapı ve Pencerenin Getirdiği Maliyet

Kapı takılırken eklenen iç sıva estetik bir görünüm sağlar. Bu sıvanın hesabı metrekare üzerinden yapılır. Kapıların maliyeti ise modeline göre değişir. Düz modelde olan kapılar daha az maliyete sahiptir. Ayrıca kapılara eklenen cam ve şekillerde işçilik maliyetini arttıracak detaylardır. Pencerelerde hesaba katılması gereken durum ise PVC profilinin kalitesi, kullanılan camın kalitesi, ispanyolet sisteminin değeri işçi maliyeti ve kullanılan mermer, pervaz ve aksesuar gibi malzemelerin niteliğidir. Pencere hesabında metrekare üzerinden bir hesaplama yapılır.

Elektrik ve Su Tesisatı Maliyeti

Elektrik ve su tesisatı işçilik maliyeti bir bina için önemli kalem maliyetler arasındadır. Çünkü bu işlemler sıfırdan kurulacak ve tüm binaya uygulanacaktır. Bu maliyet binanın büyüklüğüne ve daire sayısına göre artış gösterecektir.

Yer Döşemesi

Yer döşemesi maliyeti hesaplanırken ortaya çıkacak maliyet yer döşemesinin ne ile yapılacağına ve döşemenin kalitesine göre değişecektir. Fiyat kullanılan malzemeye göre artacak ya da azalacaktır. Fayans ya da parkede maliyeti belirleyen ana unsur kalite olacaktır.

Dış Sıva

Dış sıva işi evin yalıtımı açısından önem taşır. Bu yüzden işi bilen bir sıva ustasına yaptırılmalıdır. Ayrıca dış sıvanın işçilik maliyeti ustanın profesyonelliğine ve yapılacak için ölçeğine göre değişir. Genelde günlük hesaba vurulduğunda kısa işler daha pahalıya gelecektir. Evin dış sıvasını ve boyasını yapabilecek birçok usta bulunabilir. Ancak ustanın kullandığı malzeme ve işini kaliteli yapması önemli bir kıstas olmalıdır.

.Isıtma Tesisatı

Günümüzde evlerde en yaygın kombi kullanılır. Proje çizimi ve kombi gibi her şeyin içinde olduğu bir doğalgaz tesisatı döşemek gerekir. Buradaki işçilik maliyeti de binanın daire sayısı ve büyüklüğüne göre değişir. Isıtma işini yapacak birçok tesisatçı bulabilirsiniz. Ancak ısıtma önemli bir ayrıntıdır ve gerçekten kaliteli bir ustanın eseri olmalıdır. Bunun yanında kombi de maliyete etki eden önemli bir kıstastır.

Bir yapıyı temel olarak oluşturan ana yapıların maliyetleri yaklaşık olarak bu şekildedir. Ancak genel olarak yapıların işçilik maliyetleri kullanım amacı ve yapım süresine bağlı olarak değişir. Konutu biraz daha yükseltirseniz metrekare başına daha fazla asansör maliyeti ödeyebilirsiniz. Konutlar için fiyat bağımsız ve apartman konutu içinde olmasına göre değişir.