Posts for zapta karşı tevekkül

Taşınmaz Satış Sözleşmelerinde Satıcının Zapttan Doğan Sorumluluğu

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE SATICININ ZAPTTAN DOĞAN SORUMLULUĞU Taşınmaz satışlarında, birçok defasında satıcının “zapta karşı tekeffül” ya da “zapttan doğan sorumluluk”...