İnşaat Hesabı

Yönetmelikteki zayıf kat kriterinin yetersizliği