Posts for umulmadık haller

Maddi Tazminattan İndirim Sebepleri

HUKUK, YÖNETMELİK

MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM SEBEPLERİ Türk hukukunda, kusuruyla bir başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar, maddi tazminat ya da...