Posts for Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi

TÜRKİYE’NİN İLK KADIN İNŞAAT MÜHENDİSİ

EĞİTİM

Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türkiye, eğitim ve kadın hakları açısından farklı bir boyuta gelmiştir. “Türk Kadını” kavramı ve iş ve...