Posts for Türk Medeni Kanunu

Ayni Hak Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

AYNİ HAK KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ Türk hukukunun en temel inceleme alanlarından biri de “mülkiyet hakkı”dır. Eşya hukuku mefhumunun içerisinde...

TEK BAŞLIKTA ECRİMİSİL NEDİR?

YÖNETMELİK

Ecrimisil, bir malın ya da taşınmazın haksız şekilde ya da kötü niyetli olarak, mal sahibinin veya idarenin izni dışında kullanılması...