Posts for türk borçlar kanunu

Genel Hizmet Sözleşmesi Ve İnşaat Hukuku İle İlişkisi

HUKUK, YÖNETMELİK

Genel Hizmet Sözleşmesi Ve İnşaat Hukuku İle İlişkisi İnşaat hukuku, birçok hukuk dalı ile münasebet halindedir. Bunlardan ilki, gayrimenkul (eşya)...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Yaklaşık Bedel Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Yaklaşık Bedel Kavramı Yaklaşık Bedel Kavramı Türk Borçlar Kanununun 481. maddesine göre: “Eserin bedeli...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Götürü Bedel Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Götürü Bedel Kavramı Götürü Bedel Kavramı Türk Borçlar Kanunu’nda “Götürü Bedel” başlığıyla 480. maddede...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulan İnşaat Sözleşmelerine Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulan İnşaat Sözleşmelerine Genel Bir Bakış Türk Borçlar Kanununun 470. maddesinde eser sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır: “Eser...