Posts for Teminat mektubu

Banka Teminat Mektubu

HUKUK, YÖNETMELİK

Arsa sahipleri kendilerini güvenceye almak için müteahhitten banka teminat mektubu isterler.