Posts for temerrüd nedir

Müteahhidin İnşaatı Tamamlamakta Gecikmesi (Temerrüdü) Nedeniyle Sona Ermesi

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜTEAHHİDİN İNŞAATI TAMAMLAMAKTA GECİKMESİ (TEMERRÜDÜ) NEDENİYLE SONA ERMESİ “İnşaat sözleşmesi” kavramından maksat, aslında uygulamada en sık karşılaştığımız sözleşmelerden biri olan...

İş Sözleşmelerinde İşverenin Temerrüdü Ve İnşaat Hukuku

HUKUK, YÖNETMELİK

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞVERENİN TEMERRÜDÜ VE İNŞAAT HUKUKU İş sözleşmeleri ile inşaat hukuku arasında yüksek dozda bir ilinti bulunmaktadır. Zira, inşaat...