Posts for taşınmaz satışlarında tapu siciline güven ilkesi

Taşınmaz Satışlarında Tapu Siciline Güven İlkesi

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ Türk eşya hukukunda bir taşınmazın mülkiyeti ancak ve ancak tapu kütüğüne yapılacak tescil ile...