Posts for Taşınmaz Satış Vaadi

Taşınmaz Satış Vaadi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ NEDİR? Taşınmaz satış vaadi, bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu bir taşınmazı, üçüncü bir kişiye satma taahhüdü altına...

Taşınmaz Devri Nedir, Ne Şekillerde Yapılır?

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ DEVRİ NEDİR, NE ŞEKİLLERDE YAPILIR? Taşınmaz devri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca “taşınmaz” kabul edilen malvarlığı değerlerinin, tapu...