Posts for Taşınmaz Satış Vaadi nedir

Taşınmaz Satış Vaadi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ NEDİR? Taşınmaz satış vaadi, bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu bir taşınmazı, üçüncü bir kişiye satma taahhüdü altına...