Posts for taşınmaz mülkiyeti kazanımı

Olağanüstü Zaman Aşımı İle Taşınmaz Mülkiyeti Kazanımı

HUKUK, YÖNETMELİK

OLAĞANÜSTÜ ZAMAN AŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KAZANIMI Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakları söz konusu olduğunda, KURAL OLARAK tapu kütüğüne usulüne...