Posts for taşınmaz mülkiyet kazanımı

Olağan Zaman Aşımı İle Taşınmaz Mülkiyeti Kazanımı

HUKUK, YÖNETMELİK

OLAĞAN ZAMAN AŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KAZANIMI Taşınmazlar üzerindeki mülkiyet, bilindiği üzere, ancak tapu kütüğüne tescil ile kazanılan bir mülkiyet...