İnşaat Hesabı

Sözleşmenin tapuya şerh ettirilmesi durumu