İnşaat Hesabı

Sözleşmede % kaçla anlaşma sağlandığı