Posts for şerh vermek

Tapu Siciline Şerh Vermek Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

TAPU SİCİLİNE ŞERH VERMEK NEDİR? HANGİ HAKLAR TAPUYA ŞERH VERİLEBİLİR? “Tapu siciline şerh vermek” mefhumunun tam olarak anlaşılabilmesi için, Türk...

İnşaat Hukukundaki Yeri Bakımından İştira (Alım) Hakkına Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDAKİ YERİ BAKIMINDAN İŞTİRA (ALIM) HAKKINA GENEL BİR BAKIŞ Türk hukukunda, şu üç hakkın büyük önemi ve uygulanırlığı vardır:...