Posts for seçimlik ceza koşulu

İnşaat Sözleşmelerinde Seçimlik Ceza Koşulu

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SEÇİMLİK CEZA KOŞULU Türk hukukundaki “inşaat sözleşmelerinde” ceza koşulu dediğimiz kavramın sıklıkla uygulama alanı bulduğunu belirtmiştik. Fakat ceza...