Posts for sebebsiz zenginleşme

İnşaat Sözleşmelerinin Geçersizliği Halinde Gündeme Gelecek Sebepsiz Zenginleşme Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ HALİNDE GÜNDEME GELECEK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI Konuya derinlemesine bir giriş yapmadan önce, “inşaat sözleşmesi” kavramını ve “sebepsiz...