Posts for satışlarında yarar ve hasar

Taşınmaz Satışlarında Yarar Ve Hasarın Yeni Malike Geçiş Anı

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA YARAR VE HASARIN YENİ MALİKE GEÇİŞ ANI Türk Borçlar Hukukunda, “yarar ve hasarın geçişi” adıyla anılan özel ve...