Posts for rıza-i taksim

Rızaî Taksim Nedir?

HUKUK, NEDİR

RIZAÎ TAKSİM NEDİR? “Rızai taksim”, ya da diğer bir deyişle “rızai paylaşma”, ancak paylı mülkiyetin sona ermesi kaydıyla, paylı mülkiyete...