Posts for rijit

Rijit Yapı ve Rijitlik Merkezi

NEDİR

Aynı deprem kuvvetinin etkidiği iki yapıdan hangisi daha az yer değiştiriyorsa o yapı diğerine göre daha rijittir. Yapı rijitliği taşıyıcı...

Rijit ve Yarı Rijit Diyafram

EĞİTİM, NEDİR

Yapıda yatay yük oluştuğunda (deprem yükü) bu bilindiği üzere kütle merkezinde oluşur ve dağılır. Ancak bunun tüm çerçeve sisteme dağılması...