Posts for reddi miras

Redd-İ Miras Nedir?

HUKUK

Redd-İ Miras Nedir? Miras hakkı, Türk hukukundaki en temel haklardan biri olup, Anayasamızın 35. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “herkes, mülkiyet...