Posts for özel vekaletname

Taşınmaz Satışlarında Yetkisiz Temsil Ve Özel Vekaletname Verilmesinin Bir Zorunluluk Olması

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA YETKİSİZ TEMSİL VE ÖZEL VEKALETNAME VERİLMESİNİN BİR ZORUNLULUK OLMASI Türk hukuk sisteminde kural olarak, bir kimseyi temsilen hukuki...