Posts for önalım kullanımı

Önalım, Alım Ve Geri Alım Haklarını Doğuran Sözleşmeler

HUKUK, YÖNETMELİK

ÖNALIM, ALIM VE GERİ ALIM HAKLARINI DOĞURAN SÖZLEŞMELER Türk gayrimenkul (taşınmaz) hukukunda; önalım, alım ve gerialım işlemlerinin sıklıkla gündeme geldiğini...

Önalım (Şuf’a) Hakkı Ve Kullanılması

HUKUK, YÖNETMELİK

ÖNALIM (ŞUF’A) HAKKI VE KULLANILMASI Ön alım hakkı, taşınmaz malikinin taşınmazını bir üçüncü kişiye satması halinde ön alım hakkı sahibine...