Posts for ön alım

Önalım (Şuf’a) Hakkı Ve Kullanılması

HUKUK, YÖNETMELİK

ÖNALIM (ŞUF’A) HAKKI VE KULLANILMASI Ön alım hakkı, taşınmaz malikinin taşınmazını bir üçüncü kişiye satması halinde ön alım hakkı sahibine...