Posts for müteselsil dış ilişki

Müteselsil Borçlulukta İç Ve Dış İlişki

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜTESELSİL BORÇLULUKTA İÇ VE DIŞ İLİŞKİ Müteselsil sorumluluk, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 162. Maddesinde tarif olunmuş, olağandışı bir sorumluluk...