Posts for mütemmim cüz

Bir Taşınmazın Mütemmim Cüzleri

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

BİR TAŞINMAZIN MÜTEMMİM CÜZLERİ (BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI) NELERDİR? Bir taşınır veya taşınmaz malın maliki olmak, o malın bütünleyici parçalarına da malik...

Haksız İnşaat 1

HUKUK, YÖNETMELİK

BAŞKASININ ARAZİSİNE YAPILAN İNŞAATLARIN (HAKSIZ İNŞAAT) HUKUKİ DURUMU - I Türk hukukunda “taşınmaz hukuku” adıyla ayrı bir dal olmasa da...