Posts for müspet zarar mefhumu

Taşınmaz Satışlarında Taşınmazın Teslim Edilmemesi Nedeniyle Satışın İptali Durumlarında Müspet Zarar Mefhumu

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA TAŞINMAZIN TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE SATIŞIN İPTALİ DURUMLARINDA MÜSPET ZARAR MEFHUMU Taşınmaz satışları, olağan satış sözleşmelerinde olduğu gibi “adi...