Posts for murislerin muvazaaları

Taşınmaz Satışlarında Mirasçıları Mirastan Mahrum Bırakmak İçin Başvurulan Muvazaalar

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA MİRASÇILARI MİRASTAN MAHRUM BIRAKMAK İÇİN BAŞVURULAN MUVAZAALAR Hukuk sistemimizde, “irade ile beyan arasında meydana gelen uyuşmazlıklar” başlığı altında...

Bağışlama Sözleşmesi Ve Murislerin Muvazaaları

HUKUK, YÖNETMELİK

Bağışlama Sözleşmesi Ve Murislerin Muvazaaları Günlük hayatımızda kazandırma, genellikle bir karşılık beklenmeden birine bir şey vermek olarak bilinir. İktisadi anlamda...