Posts for mesai

İş Sözleşmelerinde İşçinin Borcu

HAKEDİŞ, HUKUK, YÖNETMELİK

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN “FAZLA MESAİ” BORCU İşçi ve işveren arasında, iş sözleşmesi adıyla andığımız bir sözleşme kurulduktan sonra, aralarında “iş...