Posts for maddi tazminattan indirim sebepleri

Maddi Tazminattan İndirim Sebepleri

HUKUK, YÖNETMELİK

MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM SEBEPLERİ Türk hukukunda, kusuruyla bir başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar, maddi tazminat ya da...