Posts for maddi tazminat

Maddi Tazminattan İndirim Sebepleri

HUKUK, YÖNETMELİK

MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM SEBEPLERİ Türk hukukunda, kusuruyla bir başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar, maddi tazminat ya da...

Maddi Tazminatın Kapsamı – III

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT İŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR BAKIMINDAN DOĞACAK MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI - III Yaralanma Halinde Talep Edilebilecek Maddi Zararın Kapsamı Yazımızın ana...

Maddi Tazminatın Kapsamı – II

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT İŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR BAKIMINDAN DOĞACAK MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI - II Ölüm Halinde, Geride Kalanların İsteyeceği Tazminatlar Konuya giriş yapmadan...

Maddi Tazminatın Kapsamı – I

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT İŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR BAKIMINDAN DOĞACAK MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI - I Türk hukukundaki sorumluluk esası “kusur sorumluluğu”dur. Buna göre, bir...