Posts for maddi tazminat kapsamı

Maddi Tazminatın Kapsamı – III

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT İŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR BAKIMINDAN DOĞACAK MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI - III Yaralanma Halinde Talep Edilebilecek Maddi Zararın Kapsamı Yazımızın ana...

Maddi Tazminatın Kapsamı – II

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT İŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR BAKIMINDAN DOĞACAK MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI - II Ölüm Halinde, Geride Kalanların İsteyeceği Tazminatlar Konuya giriş yapmadan...

Maddi Tazminatın Kapsamı – I

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT İŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR BAKIMINDAN DOĞACAK MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI - I Türk hukukundaki sorumluluk esası “kusur sorumluluğu”dur. Buna göre, bir...