Posts for kiralananı geri verme

Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcunun Kapsamı

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMI Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesinde tanımlanmış olup, “kiraya veren” ve...