Posts for kirada oturulan daire tekrar kiraya verilebilir mi

Kiracı, Kirada Oturduğu Daireyi Yeniden Kiralayabilir Mi?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACI, KİRADA OTURDUĞU DAİREYİ YENİDEN KİRALAYABİLİR Mİ? Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299’uncu ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiş olup,...