Posts for kiracının sroumlulukları

Kiracının Kira Sözleşmesinden Doğan Borçları

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede, tür ayırdı yapılmaksızın...