Posts for kira sozleşmesinin feshi

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Feshi

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRACI TARAFINDAN FESHİ Kira sözleşmesi, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla kurulan bir “iki tarafa borç...