Posts for kira sözleşmesi

Konut Kiralarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

HUKUK, YÖNETMELİK

KONUT KİRALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Bilindiği gibi Türkiye’de “kira hukuku” adını verdiğimiz hukuk dalı, son derece yaygın ve geniş...

Kiracının Kira Sözleşmesinden Doğan Borçları

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede, tür ayırdı yapılmaksızın...

Kiracı,Kiraya Verenin Evi Üçüncü Kişilere Göstermek İstemesine Katlanmak Zorunda Mıdır?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACI, KİRAYA VERENİN EVİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE GÖSTERMEK İSTEMESİNE KATLANMAK ZORUNDA MIDIR? Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299’uncu ve...

Kiracı, Kirada Oturduğu Daireyi Yeniden Kiralayabilir Mi?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACI, KİRADA OTURDUĞU DAİREYİ YENİDEN KİRALAYABİLİR Mİ? Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299’uncu ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiş olup,...

Kira Sözleşmesinin Tapu Siciline Şerh Verilmesinin Yararları

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERH VERİLMESİNİN YARARLARI Kira sözleşmesi, taraflara belirli yükümlülükler yükleyen iki taraflı bir sözleşme olarak karşımıza çıkar....

Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren Tarafından Feshi

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN FESHİ Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasında kurulan, her iki tarafa da karşılıklı borç...

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümleri

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesi ve devamında ihdas edilen hükümlerde kendine yer...

Kira Sözleşmesi İle İntifa Sözleşmesinin Farkları Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İNTİFA SÖZLEŞMESİNİN FARKLARI NELERDİR? Kira sözleşmesi ile intifa sözleşmesinin arasındaki en temel ayrım, bu iki sözleşmenin hukuki...