Posts for kira sözleşmesi nedir

Konut Kiralarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

HUKUK, YÖNETMELİK

KONUT KİRALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Bilindiği gibi Türkiye’de “kira hukuku” adını verdiğimiz hukuk dalı, son derece yaygın ve geniş...

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümleri

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesi ve devamında ihdas edilen hükümlerde kendine yer...

Kira Sözleşmesi İle İntifa Sözleşmesinin Farkları Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İNTİFA SÖZLEŞMESİNİN FARKLARI NELERDİR? Kira sözleşmesi ile intifa sözleşmesinin arasındaki en temel ayrım, bu iki sözleşmenin hukuki...