Posts for kira akdinin feshi

Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren Tarafından Feshi

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN FESHİ Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasında kurulan, her iki tarafa da karşılıklı borç...