Posts for kat maliklerinin hakları

Kat Maliklerinin Hak Ve Borçları

HUKUK, YÖNETMELİK

KAT MALİKLERİNİN HAK VE BORÇLARI Kat mülkiyeti, esas olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiş olup, günlük yaşantıda da ciddi anlamda bir...