Posts for İsveç Bankacılık Krizinin Gayrimenkul Piyasasına Etkileri

İsveç Bankacılık Krizinin Gayrimenkul Piyasasına Etkileri

FİNANS, GAYRİMENKUL

• Finansal serbestleşme faaliyetleri sonucunda kredi tahsisinin hızlanması, • Enflasyonda ve faiz oranlarında yaşanan düşüşler, • Ülke milli gelirinin artması...